Chính sách hỗ trợ

Các hình thức mua hàng

Hình thức đặt hàng ngay trên website

Bước 1 : click để chọn hàng hóa mua

 

Bước 2: chọn số lượng hàng hóa & kiểm tra giá tiền

 

Bước 3 : Điền đầy đủ các thông tin để thanh toán , và giao nhận hàng chính xác

 

Bước 4 : Đặt hàng thành công