Dịch vụ

Cung Cấp Nguyên Liệu Cho Ngành Sản Xuất Thực Phẩm
Đường Maltodextrin, Đường Dextrose Monohydrate, Bột béo Thực vật Non Dairy Creamer
Cung Cấp Máy Móc Trong Sản Xuất  Thực Phẩm
Máy nghiền đường thành bột siêu mịn
Cung Cấp Máy Móc Trong Sản Xuất  Thực Phẩm
Máy Đóng Gói Hạt, Đường, Sữa, Cacao