Lĩnh vực hoạt động

Nhập khẩu

 

  • Là đơn vị chuyên nghiệp lĩnh vực XNK với tất cả các nước và vùng lãnh thổ toàn cầu.
  • Chuyên NK các sản phẩm chất lượng, uy tín thương hiệu toàn cầu.
  • Chuyên đặt hàng các Hãng/ Tập đoàn lớn gia công sản xuất thương hiệu riêng với tiêu chuẩn chất lượng của chính hang.