Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu

  • Là đơn vị chuyên tổ chức sản xuất và xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm trái cây nhiệt đới.
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các farm tổ chức sản xuất với quy mô công nghiệp và ký hợp đồng bao tiêu xuất khẩu sản phẩm trái cây nhiệt đới cho farm.
Kế tiếp